„Dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają

Bł. Edmund Bojanowski

Poznajmy się

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Łańcucie jest placówką 6 – oddziałową, niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Prowadzone przez nas przedszkole wychowuje dzieci w duchu religii rzymskokatolickiej.
W związku z tym realizowany przez nas program dydaktyczno-wychowawczy zawiera – oprócz zwykłych zajęć – różne formy przeżywania przedszkolnych uroczystości i świąt liturgicznych np. Msze Św. z udziałem rodziców i dzieci.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci będących w podobnym wieku, oraz o zbliżonych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach.

Zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski
  • Rytmika
  • Tańce
  • Religia
  • Gimnastyka korekcyjna

Koszt zajęć dodatkowych wliczony jest w czesne.

Zajęcia specjalistyczne:

  • Logopeda. Priorytetem jest gwarantowanie dzieciom  poprawności wymowy i rozwijanie ich zdolności językowych. Dbałość o precyzyjną wymowę oraz umiejętność płynnego posługiwania się językiem są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukcesy szkolne naszych podopiecznych. Warto zaznaczyć, że zajęcia z logopedą pozwalają na eliminowanie ewentualnych problemów z wymową lub innymi trudnościami językowymi, co dodatkowo ułatwia rozwijanie pełnych kompetencji językowych.
  • Psycholog. Obecność psychologa daje dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych, które skoncentrowane są na wsparciu emocjonalno-społecznego rozwoju dzieci. To doskonała okazja do zapewnienia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może znacząco wpłynąć na rozwój i samopoczucie przedszkolaków.

Nowoczesny plac zabaw

Po wakacyjnej modernizacji w sierpniu  2023 r. do użytku został oddany nowoczesny plac zabaw. Spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa, przestronny i dostosowany do wieku plac zabaw, szybko stał się zewnętrzną wizytówką przedszkola. 

Z Życia Przedszkola

Scroll to Top