Przedszkolaki dla Polski

W taki dzień, jak 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości, o Polsce mówiła każda grupa przedszkolna, wszyscy na miarę swoich możliwości i adekwatnie do wieku. Świętowaliśmy recytując wiersze i tańcząc ale przede wszystkim byliśmy dumni z Polski/

Scroll to Top