ŚWIĘTO ANIOŁÓW STRÓŻÓW – 4 X 2021

Dzień ten upłynął na słuchaniu wierszy i opowiadań o Aniele Stróżu, dzięki którym dzieci pogłębiły swoją wiedzę dotyczącą roli Anioła Stróża w ich życiu. Dowiedziały się, że Pan Bóg obdarzył każdego z nas Aniołem, który z Jego woli ma nas chronić, czuwać nad nami i pokazywać, czym jest miłość. Wszystkie „aniołki” uczestniczyły we wspólnych zabawach muzyczno – ruchowych i tanecznych, wykonywały prace plastyczne z aniołkami w roli głównej.

Scroll to Top