WYJAZD DO TEATRU MASKA W RZESZOWIE – 13 I 2022

Dzieci z grup Promyczki Św. Józefa, Kwiatki Bożej Matki i Edmundowe Serduszka obejrzały spektakl pt. „O mniejszych braciszkach św. Franciszka”. Spektakl ukazuje zachwyt, z jakim św. Franciszek odbierał świat, i jego wdzięczność za każde, najmniejsze nawet stworzenie. Wiara, radość życia, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoim szczęściem, to cechy które warto rozwijać. Warto także odnaleźć w sobie dziecięcą gotowość do zachwycenia się najzwyklejszymi sprawami i rozwijać wrażliwość,  z jaką wszyscy powinniśmy kroczyć przez życie.

Scroll to Top