O nas

  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Łańcucie jest placówką 6 – oddziałową, niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Prowadzone przez nas przedszkole wychowuje dzieci w duchu religii rzymskokatolickiej.
W związku z tym realizowany przez nas program dydaktyczno-wychowawczy zawiera – oprócz zwykłych zajęć – różne formy przeżywania przedszkolnych uroczystości i świat liturgicznych np. Msze Św. z udziałem rodziców i dzieci.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci w wieku 2,5 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci będących w podobnym wieku, oraz o zbliżonych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach.

Przedszkole posiada zagospodarowany teren wokół budynku, w tym 2 place zabaw zapewniające dzieciom bezpieczeństwo zajęć oraz gier i zabaw na powietrzu.

Tryb życia w przedszkolu regulowany jest rozkładem dnia.

Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie.

Przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia: rytmika, j. angielski, tańce, religia, dykcja, gimnastyka korekcyjna. Koszt zajęć dodatkowych wliczony jest w czesne.

W przedszkolu zatrudnieni są logopeda i psycholog.

 Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 do 16.00.