Patron

„Każda dobra dusza jest jak świeca,

choć się sama spala, to innym przyświeca”

 

Edmund Bojanowski – patriota, społecznik i apostoł ludu wiejskiego. Urodzony 1814 roku w Grabonogu. Pochodził z rodziny katolickiej o bogatych tradycjach patriotycznych. W wieku czterech lat bardzo ciężko zachorował, dzięki modlitwie swojej matki został uzdrowiony.

Ze względu na słabe zdrowie Edmund uczył się pod okiem nauczycieli domowych. Następnie podjął studia we Wrocławiu, potem w Berlinie, jednak słaby stan zdrowia nie pozwolił mu na uzyskanie dyplomu. Edmund zdecydował się na powrót do kraju. Swoje działanie skupił wówczas na niesieniu chorym i osieroconym dzieciom, które pozostawały w domach. W tym okresie założył mały sierociniec który pełnił tez role szpitala. W 1850 roku w Podorzeczu koło Gostynia powstała pierwsza ochronka dla dzieci, sam Bojanowski ułożył dla swoich podopiecznych program wychowania. W otoczeniu opieką dzieci pomagały mu dziewczęta które sam wcześniej przygotował, jednocześnie dało to początek późniejszemu zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny.

Powiązanie ochronek ze służebniczkami tłumaczył następująco:

„Miałem na względzie, raz korzyść małych dzieci, wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po drugie – uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie moralizmu wiejskiego”

Siostry Służebniczki bardzo szybko zdobyły uznanie i szacunek społeczności dzięki swojej pracy i poświęceniu. Edmund Bojanowski zmarł 7 sierpnia 1871 roku, jednak przed końcem swojego życia zdołał zrealizować swoje pragnienie kapłaństwa.

Edmund Bojanowski został zapamiętany jako człowiek wielkiej wiary i wielkiego serca w myśl maksymy:

„Ręce przy pracy, serce przy Bogu”

Modlitwa o uproszenie łaski

Bł. Edmunda Bojanowskiego:

Boże Ojcze Niebieski, dawco źródło wielkiego dobra,

proszę Cie za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda,

który całym sercem Cie miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję

i niczego w swym życiu Ci nie odmówił o udzielenie mi łaski…

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej,

by Błogosławiony Twój Edmund, opiekun dzieci ubogich i chorych

stał się dla ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach.

Ojcze nasz….  Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…