HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK 2024/2025

w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek w Łańcucie     

 

od dnia

do dnia

Harmonogram czynności

 

12.02.2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

13.02.2024 r.

23.02.2024 r.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Pobranie deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola na rok 2024/2025

(dotyczy dzieci już uczęszczających)

Składanie w przedszkolu deklaracji  kontynuacji uczęszczania do przedszkola w roku 2024/2025 (druk do pobrania u nauczycieli lub na facebooku)

26.02.2024 r.

15.03.2024 r.

Rekrutacja

Pobranie kart zapisu dziecka do przedszkola (dotyczy nowych kandydatów)

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych kart o przyjęcie do przedszkola.

   
 

20.03.2024 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji w kancelarii przedszkola lub telefonicznie do godz16:00

(nr tel. 607 468 071)

   

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, kierując się potrzebami rodzin wychowujących dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo;
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych, nie tylko materialnie;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  • dzieci obojga rodziców pracujących

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat,  w szczególnych sytuacjach dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

wniosek-o-przyjęcie-dziecka

PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pisemny wniosek rodziców uzasadniający konieczność posłania do przedszkola dziecka, jeśli we wrześniu nie będzie miało ukończone 3 lat.

 

Scroll to Top