Rekrutacja 2022/2023

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK 2022/2023

w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek NMP NP w Łańcucie     

     

od dnia

do dnia

Harmonogram czynności

 

28.01.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

31.01.2022 r.

18.02.2022 r.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Pobranie deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola na rok 2022/2023 (dotyczy dzieci już uczęszczających)

Składanie w przedszkolu deklaracji  kontynuacji uczęszczania do przedszkola w roku 2022/2023 (druk do pobrania u nauczycieli lub na stronie internetowej)

 

28.02.2022 r.

18.03.2022 r.

 

Rekrutacja

Pobranie kart zapisu dziecka do przedszkola (dotyczy nowych kandydatów)

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych kart o przyjęcie do przedszkola.

     
 

28.03.2022 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji w kancelarii przedszkola lub telefonicznie (nr tel. 697 250 516)

     

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, kierując się potrzebami rodzin wychowujących dzieci. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym oraz ich rodzeństwo;
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych, nie tylko materialnie;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  • dzieci obojga rodziców pracujących

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat,  w szczególnych sytuacjach dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

Wniosek   

PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pisemny wniosek rodziców uzasadniający konieczność posłania do przedszkola dziecka, jeśli we wrześniu nie będzie miało ukończone 3 lat.