Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

„BŁ. EDMUND BOJANOWSKI”

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć dowolną pracę plastyczną

(doceniana będzie kreatywność, dobór materiałów i techniki jest dowolny)

przedstawiającą postać bł. Edmunda Bojanowskiego oraz dostarczyć ją do

wychowawczyń grup w terminie od 5.11.2018 do 12.11.2018

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14.11.2018

Scroll to Top